Ri Netværk og kurser

Ri er førende på revision og rådgivning af fonde og foreninger i Danmark og afholder unikke netværksmøder i markedet, målrettet a-kasser (A-NET), fagforbund og faglige organisationer (F-NET), almene boligorganisationer (B-NET), it-ansvarlige (I-NET), andelsboligforeninger (A/B-NET) og faglige afdelinger & kredse (F/A-NET).
 

Netværkets faglige indhold og struktur skræddersyes af medlemmerne i fællesskab og faciliteres af Ri. Der debatteres konkrete problemstillinger vedrørende bl.a. nuværende og kommende lovgivning samt deles viden i gruppen. 
Deltagelse i netværk er gratis og alle er velkomne, herunder også ikke-kunder, indenfor de rette sektorer.

Ri afholder også relevante kompetenceudviklende kurser om nyheder og aktuelle udfordringer. Det er altid vores mål, at kursusdeltagerne tager reel viden med hjem som kan bruges i praksis.
Som regel er der betaling ved sådanne kurser og betaling vil altid fremgå tydeligt.
 

Kontakt Mia for uddybning og rådgivning

Se vores tidligere netværksmøder og kurser her

2021


Oktober

STED: København
DATO & TID: 07-10-2021 / 13:00-15:00

7. oktober 2021: A-NET netværksmøde

I A-NET – Netværk for a-kasser - drøftes de udfordringer, branchen står over for samt nyeste trends og udviklinger inden for refusion fra Staten, regnskabs- og økonomiområdet i øvrigt. Deltagelse i netværket er gratis.

STED: IDA Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V.
DATO & TID: 12-10-2021 / 10:00-15:00

Kursus for kritiske revisorer og bilagskontrollanter

Som kritisk revisor/bilagskontrollant kan opgaverne som revisor i en fagforening eller et forbund være mange. Hertil kommer, at udviklingen inden for bogføring og regnskab på nuværende tidspunkt går stærkt, og processerne bliver mere digitaliseret. Det betyder blandt andet, at fysiske bilag forsvinder, og flere transaktioner godkendes elektronisk. Det stiller både nye og erfarne revisorer over for nye udfordringer.


November

STED: FH Islands Brygge 32D København S.
DATO & TID: 02-11-2021 / 13:45-16:00

2. november 2021: F-NET netværksmøde

I F-NET - Fagforbund og faglige organisationer - drøftes de udfordringer, branchen står over for samt nyeste trends og udviklinger inden for regnskabs-, økonomi- og skatteområdet. Deltagelse i netværket er gratis.

STED: Netværket er landsdækkende og afholdes digitalt vha. Teams. Tilmeldte deltagere modtager link til mødet på mail.
DATO & TID: 25-11-2021 / 13:00-15:00

25. november 2021: F/A-NET netværksmøde

I F/A-NET – Netværk for faglige afdelinger og kredse - drøftes de udfordringer, branchen står over for samt nyeste trends og udviklinger inden for regnskabs-, økonomi- og skatteområdet. Netværket er landsdækkende og afholdes virtuelt via Teams. Deltagelse i netværket er gratis.