Ri Netværk og kurser

Ri er førende på revision og rådgivning af fonde og foreninger i Danmark og afholder unikke netværksmøder i markedet, målrettet a-kasser (A-NET), fagforbund og faglige organisationer (F-NET), almene boligorganisationer (B-NET), it-ansvarlige (I-NET) og andelsboligforeninger (A/B-NET).

Netværkets faglige indhold og struktur skræddersyes af medlemmerne i fællesskab og faciliteres af Ri. Der debatteres konkrete problemstillinger vedrørende bl.a. nuværende og kommende lovgivning samt deles viden i gruppen. 
Deltagelse i netværk er gratis og alle er velkomne, herunder også ikke-kunder, indenfor de rette sektorer.

Ri afholder også relevante kompetenceudviklende kurser om nyheder og aktuelle udfordringer. Det er altid vores mål, at kursusdeltagerne tager reel viden med hjem som kan bruges i praksis.
Som regel er der betaling ved sådanne kurser og betaling vil altid fremgå tydeligt.
 

Kontakt Mia for uddybning og rådgivning

Se vores tidligere netværksmøder og kurser her

2021


August

STED: Nærmere adresse opdateres snarest.
DATO & TID: 19-08-2021 / 13:00-15:00

19. august 2021: B-NET netværksmøde, Jylland

I B-NET – Netværk for almene boligorganisationer - drøftes de udfordringer, branchen står over for samt nyeste trends og udviklinger inden for regnskabs- og økonomiområdet i øvrigt. Deltagelse i netværket er gratis.

STED: Nærmere adresse opdateres snarest.
DATO & TID: 31-08-2021 / 13:00-15:00

31. august 2021: B-NET netværksmøde, København

I B-NET – Netværk for almene boligorganisationer - drøftes de udfordringer, branchen står over for samt nyeste trends og udviklinger inden for regnskabs- og økonomiområdet i øvrigt. Deltagelse i netværket er gratis.


September

STED: Haraldskær Sinatur Hotel & Konference Skibetvej 140 7100 Vejle
DATO & TID: 13-09-2021 / 08:30-15:00

Kursus for arbejdsgivere i moms og skat, fonds- og foreningsskat samt fonds- og foreningsmoms

Som rådgivere for en lang række fonde, foreninger og arbejdsgivere har vi stor erfaring med at rådgive i moms- og skattemæssige spørgsmål, og vi tilbyder nu kurser heri. Vi håber, at du vil tage godt imod vores tilbud, og at kurset vil give dig bedre indsigt i skat og moms i praksis.

STED: Arbejdernes Landsbank (AL²) Nørre Voldgade 17 1358 København K
DATO & TID: 13-09-2021 / 16:45-20:30

13. september 2021: A/B-NET netværksmøde

I A/B-NET - Netværk for andelsboligforeninger - drøftes de udfordringer, branchen står over for samt nyeste trends og udviklinger inden for regnskabs-, økonomi- og skatteområdet. Netværket henvender sig til bestyrelsesmedlemmer og deltagelse er gratis.

STED: IDA Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V.
DATO & TID: 14-09-2021 / 08:30-11:30

Kursus for arbejdsgivere i moms og skat

Som rådgivere for en lang række fonde, foreninger og arbejdsgivere har vi stor erfaring med at rådgive i moms- og skattemæssige spørgsmål, og vi tilbyder nu kurser heri. Vi håber, at du vil tage godt imod vores tilbud, og at kurset vil give dig bedre indsigt i skat og moms i praksis.

STED: IDA Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V.
DATO & TID: 16-09-2021 / 08:30-11:30

Kursus i fonds- og foreningsskat

Som rådgivere for en lang række fonde, foreninger og arbejdsgivere har vi stor erfaring med at rådgive i moms- og skattemæssige spørgsmål, og vi tilbyder nu kurser heri. Vi håber, at du vil tage godt imod vores tilbud, og at kurset vil give dig bedre indsigt i skat i praksis.

STED: IDA Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V.
DATO & TID: 21-09-2021 / 08:30-11:30

Kursus i fonds- og foreningsmoms

Som rådgivere for en lang række fonde, foreninger og arbejdsgivere har vi stor erfaring med at rådgive i moms- og skattemæssige spørgsmål, og vi tilbyder nu kurser heri. Vi håber, at du vil tage godt imod vores tilbud, og at kurset vil give dig bedre indsigt i moms i praksis.


Oktober

STED: TBA
DATO & TID: 07-10-2021 / 13:00-15:00

7. oktober 2021: A-NET netværksmøde

I A-NET – Netværk for a-kasser - drøftes de udfordringer, branchen står over for samt nyeste trends og udviklinger inden for refusion fra Staten, regnskabs- og økonomiområdet i øvrigt. Deltagelse i netværket er gratis.

STED: Severin Kursuscenter Skovsvinget 25 5500 Middelfart
DATO & TID: 12-10-2021 / 10:00-15:00

Kursus for kritiske revisorer og bilagskontrollanter

Som kritisk revisor/bilagskontrollant kan opgaverne som revisor i en fagforening eller et forbund være mange. Hertil kommer, at udviklingen inden for bogføring og regnskab på nuværende tidspunkt går stærkt, og processerne bliver mere digitaliseret. Det betyder blandt andet, at fysiske bilag forsvinder, og flere transaktioner godkendes elektronisk. Det stiller både nye og erfarne revisorer over for nye udfordringer.