{"name":"Mads Westberg Steiness","image":"https:\/\/ri.dk\/application\/files\/avatars\/307.jpg","phone":"+45 3138 3760","email":"mws@ri.dk","profile":"

Mads er uddannet revisor HD(R) og har arbejdet 4 år som controller i et større, alment boligselskab samt 5 år som revisor.
\r\nDette har givet Mads en indgående forståelse og erfaring inden for den almene boligsektor, og det er indenfor dette område Mads arbejder med Ri’s kunder.<\/p>\r\n","twitter_link":"","linkedin_link":"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/mads-westberg-steiness-987a3aa1\/"}