{"name":"Karsten Jensen","image":"https:\/\/ri.dk\/application\/files\/avatars\/34.jpg","phone":"+45 3038 2185","email":"kje@ri.dk","profile":"

Karsten er uddannet HD(R) og er medlem af Ri's boligudvalg, som assisterer kolleger i faglige sp\u00f8rgsm\u00e5l.

Karsten har bred erfaring med revision og r\u00e5dgivning af almene boligorganisationer, og har indg\u00e5ende kendskab til de g\u00e6ldende effektiviseringskrav og st\u00f8ttemuligheder, der g\u00f8r sig g\u00e6ldende i branchen. Ydermere r\u00e5dgiver Karsten om effektivisering og optimering af organisationers rapportering.\r\n<\/p>

I sin fritid er Karsten kasserer i det lokale vejlaug.
<\/p>","twitter_link":null,"linkedin_link":"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/karsten-jensen-35065621\/"}