{"name":"Kristian Stenholm Koch","title":"partner, statsautoriseret revisor","image":"https:\/\/ri.dk\/application\/files\/avatars\/37.jpg","phone":"+45 3038 2121","email":"ksk@ri.dk","profile":"

Kristian leder Ri's kontor i Aarhus.<\/p>\r\n\r\n

Kristian har mangeårig erfaring inden for revision og rådgivning, og han har en bred vifte af kunder inden for blandt andet den almene boligsektor, fonde, foreninger samt erhvervsdrivende virksomheder, i såvel personlig regi som i selskabsform.
\r\n
\r\nKristian deltager desuden som formand for Ri's bestyrelse, samt for firmaets interne udvalg for almene boliger, ligesom han også deltager i firmaets interne kvalitetskontrol.<\/p>\r\n","primary":null,"secondary":null,"networks":null,"twitter_link":null,"linkedin_link":"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/kristian-stenholm-koch-2023674\/"}