{"name":"Mia Eton-McKinsey","title":"marketing- og kommunikationschef","image":"https:\/\/ri.dk\/application\/files\/avatars\/65.jpg","phone":"+45 3038 2133","email":"mem@ri.dk","profile":null,"primary":"

Ledelse af Ri's marketing- og kommunikationsafdeling
\r\nPublic Relations
\r\nPublic Affairs<\/p>\r\n","secondary":"

Eksterne advisory- og bestyrelsesopgaver
\r\nIntern og ekstern undervisning<\/p>\r\n","networks":"

Board Network
\r\nBørsen Executive Club
\r\nPublictklubben
\r\nDansk Markedsføring<\/p>\r\n","twitter_link":"https:\/\/twitter.com\/MiaEtonMcKinsey","linkedin_link":"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/miaetonmckinsey\/"}