{"name":"Christine Marcher","image":"https:\/\/ri.dk\/application\/files\/avatars\/68.jpg","phone":"+45 3138 2144","email":"cm@ri.dk","profile":"

Christine kommer fra retail-branchen, hvorfra hun har 12 års erfaring. Ydermere har Christine en grunduddannelse fra HHX med blandt andet erhvervsøkonomi som tilvalgsfag, samt regnskabsfag fra Niels Brock.<\/p>\r\n\r\n


\r\nTil daglig hos Ri er Christine kontorelev og hjælper med administration.
\r\n
\r\n
\r\n <\/p>\r\n","twitter_link":"","linkedin_link":""}