07-03-2019

 

10 punkter du skal holde øje med på din årsopgørelse fra Skattestyrelsen

Ri giver 10 gode råd til, hvordan du sikrer dig, at din årsopgørelse er korrekt.

Rigtig mange danskere finder det kompliceret at gennemgå årsopgørelsen fra Skattestyrelsen, men den kan sagtens være nem at gennemgå og der kan ovenikøbet være penge at spare.

Igennem et helt indkomstår kan der ske mange ændringer i dine personlige skatteforhold, fx hvis du bliver gift, skilt, flytter, får nyt job o.l.

Set enkeltvis kan fradragene virke små, men samlet set kan de have en stor indflydelse på bundlinjen. Det er derfor en god ide at sætte tid af til at tjekke om alt er, som det skal være og sikre sig, at de fradrag, man er berettiget til, er medregnet.

Håndværkerfradrag

Håndværkerfradraget (servicefradraget) for 2018 giver fradrag på op til 6.000 kr. pr. person i husstanden for serviceydelser i hjemmet, mens håndværksydelser giver adgang til fradrag på op til 12.000 kr. pr. person i husstanden. Der er kun mulighed for fradrag i forhold til arbejdslønnen, og arbejdet skal stå på Skattestyrelsens liste over godkendte ydelser.

Som serviceydelser kan bl.a. nævnes rengøring, børnepasning og almindeligt havearbejde. Når Skattestyrelsen taler om håndværksydelser, er der tale om ”grønne” ydelser, såsom isolering, forbedring og installation af ventilations- og energiforsyningssystemer eller tilslutning af bredbånd mv.

For helårsboliger er det et krav, at du boede i boligen, mens arbejdet blev udført.

For fritidsboliger kan fradraget kun anvendes af ejeren og dennes ægtefælle.

Du kan få fradrag i 2018 for arbejde, der er udført i 2018 og som er betalt senest den 28. februar 2019. Husk at gemme din dokumentation for at have betalt for arbejdet.

Børne- og underholdsbidrag

Betaler du børnebidrag, har du ret til fradrag herfor, indtil dit barn fylder 18 år, hvis du er blevet separeret, skilt eller at samlivet er ophævet. Du har også ret til fradrag for børnebidrag til børn, du har fået uden for ægteskabet, dog under forudsætning af, at barnet ikke bor hos dig. Fradraget udgør 1.204 kr. om måneden i 2018.

Har I fællesforældremyndighed, og bor barnet hos jer på skift, er barnet registreret, hvor det har folkeregisteradresse.

Hvis du betaler ægtefællebidrag (underholdsbidrag) har du også ret til fradrag. Omvendt bliver du beskattet, hvis du modtager ægtefællebidrag.

Hvis du betaler gennem kommunen, indberettes dine indbetalinger automatisk til Skattestyrelsen, ellers skal du selv indberette de betalte beløb.

Befordringsfradrag

Du har ret til befordringsfradrag, hvis afstanden fra din bopæl til din arbejdsplads er mere end 12 km, og dette uanset om du cykler eller kører i bus, bil eller tog.

Fremgår befordringsfradraget af din årsopgørelse, uden at du selv har indtastet det, anbefaler vi, at du tjekker, at det er beregnet ud fra de korrekte oplysninger. Skattestyrelsen har beregnet fradraget ud fra din arbejdsgivers oplysning om arbejdssted.

Hvis du selv skal angive befordringsfradraget på din årsopgørelse, kan du med fordel anvende Skattestyrelsens egen beregningsmodel. Husk dog at tjekke, at det er de korrekte adresser du angiver.

Bor du i en udkantskommune, har du ret til forhøjet befordringsfradrag, som Skattestyrelsen automatisk beregner.

Dækker din arbejdsgiver din transport til/fra arbejde – ved fx at betale pendlerkort eller har du fri bil – skal du sikre dig, at der ikke fremgår et befordringsfradrag på din årsopgørelse, da fradraget så skal beskattes som personlig indkomst.

Rejsefradrag

Hvis du arbejdsmæssigt er på rejse i mere end 24 timer med overnatning, har du ret til fradrag for dine udgifter. Fradraget kan enten gives som et fradrag for faktisk dokumenterede udgifter eller som en godtgørelse efter en standardsats på 214 kr. pr nat til logi og 497 kr. pr. døgn til fortæring m.v.

Dækker din arbejdsgiver allerede dine rejseudgifter, har du fortsat ret til fradrag for udgifter til småfornødenheder. Fradragssatsen for 2018 til småfornødenheder er 127,25 kr. pr. døgn.

Fradraget for 2018 kan maksimalt udgøre 27.400 kr.

Fradrag for velgørenhed

Giver du gaver til velgørende foreninger eller organisationer, der er godkendt af Skattestyrelsen, har du ret til fradrag herfor. Fradraget for 2018 kan maksimalt udgøre 15.900 kr.

For at få fradraget er det et krav, at foreningen forinden har indberettet beløbet til Skattestyrelsen. Hvis du ved gaven/donationen har givet foreningen dit CPR-nr. skulle dette meget gerne ske automatisk. Vi anbefaler dog altid, at du tjekker din årsopgørelse.

Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskatten vil som hovedregel altid fremgå automatisk på din årsopgørelse. Er du flyttet i løbet af året eller ejer du mere end én bolig, anbefaler vi alligevel, at du tjekker din årsopgørelse og sikrer dig, at du kun betaler ejendomsværdiskat af den bolig, du bor i, og for den periode du bor eller har boet i den.

Ved husskifte skal du ikke betale ejendomsværdiskat for begge boliger i samme tidsrum.

Udlejning og selvstændig virksomhed

Udlejer du din bolig eller driver du selvstændig virksomhed, skal du selv oplyse om et evt. skattemæssigt overskud eller underskud ved aktiviteten.

Har du i årets løb genereret et skattemæssigt overskud, vil det betyde, at du skal beskattes heraf. Har du i stedet haft underskud, vil du kunne fradrage underskuddet i din personlige indkomst. Dette gælder kun, hvis der er tale om reel virksomhed, og ikke kun en hobbyvirksomhed.

Der er mulighed for ved værelsesudlejning og sommerhusudlejning at anvende standardiserede opgørelsesmetoder.

Løn, pension og renter

Løn, pension og renter er som oftest fortrykt på årsopgørelsen. Dermed ikke sagt, at du ikke med fordel kan gennemgå indtastningerne og sikre dig, at oplysningerne er korrekte. Du bør altid sikre dig, at indskuddet på din ratepension ikke overstiger det fradrag, du max kan få. I 2018 udgjorde fradraget 57.400 kr. Overskrides grænsen, skal du kontakte din pensionsrådgiver.

Husk også altid at selvangive renter af privat gæld, da disse ikke automatisk indberettes til Skattestyrelsen.

Køb og salg af værdipapirer

Bankerne vil som udgangspunkt indberette oplysninger vedrørende køb og salg af danske værdipapirer. Handler du med værdipapirer, er det altid en god idé at tjekke anskaffelsessummerne, da der kan være fejl i disse. Husk altid at tjekke, om udenlandske aktiernes købspris er indberettet i Skattestyrelsens system. Det kan få stor betydning for fradraget for et eventuelt senere tab.

Udenlandsk aktivitet

Det er dit eget ansvar at oplyse Skattestyrelsen om eventuelle udenlandske bankkonti og investeringer, herunder ejendomme.

Du skal udarbejde en ”erklæring K”, når du har en udenlandsk bankkonto. Har du udenlandske investeringer, skal du ligeledes udarbejde en ”erklæring V.” Skattestyrelsen skal oplyses om evt. udenlandske bankkonti og investeringer, da disse er en del af din selvangivelsespligt.

Skattestyrelsen modtager ikke oplysninger, når du køber en udenlandsk ejendom. Dette skal du selv oplyse om. Det kan gøres via TastSelv, hvor du under ”oftest tilføjede felter” og ”købt ejendom” skal klikke på købt udenlandsk ejendom og derefter angive som et minimum alle stjernemarkerede oplysninger.

Vi håber, at du med disse enkle råd føler dig bedre klædt på til at tackle din årsopgørelse.


Kontakt John, hvis du har spørgsmål til ovenstående.