18-6-2018

 

Lavere skat på arbejdsindkomst og ekstrafradrag for pensionsindbetalinger

Folketinget har vedtaget lovændringer, som betyder:

  • ekstra skattefradrag ved indbetaling til pension
  • et nyt jobfradrag
  • større beskæftigelsesfradrag
  • nedsættelse af bundskatten.

Ekstra skattefradrag ved indbetaling til pension

Der er indført et ekstrafradrag for pensionsindbetalinger. Der er tale om et ligningsmæssigt fradrag, hvilket i 2018 vil sige en fradragsværdi på cirka 26,6 %. Fradragsværdien i 2019 og senere er 1 % lavere.

Ekstrafradraget beregnes af personens indbetalinger til skattebegunstigede pensionsordninger, både privattegnede ordninger med fradragsret for indbetalingerne (ratepensioner samt pensionsordninger med løbende udbetalinger, herunder livrenter) og arbejdsgiveradministrerede tilsvarende ordninger. I beregningsgrundlaget indgår også indbetalinger til ATP.

Fradraget beregnes som en procentdel af årets fradragsberettigede pensionsindbetaling med tillæg af arbejdsgiverindbetalinger, nedsat med AM-bidrag. Fradraget kan maksimalt beregnes af 70.000 kr. (2018).

Procentsatsen for beregning af ekstrafradraget er afhængig af, hvor mange år der er, indtil folkepensionsalderen opnås, og indfases over årene 2018 - 2020.

  2018 2019 Fra 2020
Mere end 15 år til folkepensionsalderen 8,0 % 8,0 % 12,0%
15 år eller mindre til folkepensionsalderen 20,0 % 22,0% 32,0 %
Maksimalt beregningsgrundlag (2018-niveau) kr. 70.000 kr. 70.000 kr. 70.000

 

En person på 40 år vil i 2018 maksimalt kunne få et ekstrafradrag på kr. 5.600 (8 % af kr. 70.000), hvilket i 2018 vil give en kontant skatterabat på ca. kr. 1.500.

Er der derimod tale om en person på 60 år vil det maksimale ekstrafradrag i 2018 udgøre 14.000 kr. (20 % af 70.000 kr.), hvilket i 2018 vil give en kontant skatterabat på ca. kr. 3.750.

Der gælder særlige regler for personer, som både får udbetalt pensioner og samtidig indbetaler på andre pensionsordninger.

SKAT opgør selv fradragsbeløbet ud fra de indberetninger, SKAT modtager fra arbejdsgiver samt pensions- og pengeinstituttet.


Har du spørgsmål til ordningen, er du velkommen til at kontakte John.