26-11-2018

 

Satser for befordringsfradraget og kørselsgodtgørelsen for 2019 er offentliggjort

SKAT har offentliggjort satserne for hhv. kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag for 2019.

Som det kan ses får vi et lidt højere befordringsfradrag og en lidt højere skattefri kørselsgodtgørelse, grundet stigende benzinpriser.
 

Skattefri kørselsgodtgørelse

2019

2018
Kørsel til og med 20.000 km 3,56 kr./km 3,54 kr./km
Kørsel over 20.000 km 1,98 kr./km 1,94 kr./km
Kørsel ved benyttelse af egen cykel, knallert eller 45-knallert 0,53 kr./km 0,53 kr./km

Befordringsfradrag

   
0-24 km 0 kr./km 0 kr./km
25-120 km 1,98 kr./km 1,94 kr./km
Over 120 km 0,99 kr./km 0,97 kr./km

Fradragssatsen for transport over 120 km udgør 1,98 kr./km.

Satserne vil blive indarbejdet i vores pjecer for 2019, som forventes offentliggjort ultimo 2018.