29-09-2020

 

Snart slut med automatisk kørselsfradrag på årsopgørelsen

Skatteministeriet foreslår en ændring til indberetning af oplysninger til eIndkomstregistret

Fremadrettet skal lønmodtagere igen selv beregne og indberette befordringsfradraget til årsopgørelsen.

Mange lønmodtagere har været vant til, at befordringsfradraget automatisk har fremgået af årsopgørelsen. Dette skyldes, at arbejdsgiveren har haft pligt til at indberette oplysninger om medarbejderens arbejdssted til eIndkomstregistret. Det har herefter kun været nødvendigt for lønmodtageren at sikre sig, at oplysningerne – indberettet af arbejdsgiveren – var korrekte, men dette foreslås nu ændret.

Fra og med marts 2021 foreslår Skatteministeriet, at arbejdsgiveren fritages for at indberette oplysninger om arbejdssted til eIndkomst.

Som en konsekvens af Skatteministeriets forslag foreslås det at ændre felt 63, så der fremadrettet skal ske afkrydsning heri, hvis arbejdsgiveren betaler for lønmodtagerens befordring mellem hjem og arbejde, f.eks. ved kørsel i en af arbejdsgiverens biler eller arbejdsgiverbetalt bus- eller togkort. Der skal ikke ske afkrydsning i felt 63, hvis lønmodtagerne beskattes af fri bil.


Kontakt John, hvis du har spørgsmål til ovenstående.