18-08-2020


Udbetaling af feriepenge - lov vedtaget

Vi har tidligere beskrevet den indgåede aftale om udbetaling af indefrosne feriepenge. 

Nu er det blevet til en lov, som giver den enkelte mulighed for at få udbetalt de feriepenge, som ellers først skulle udbetales når folkepensionsalderen er opnået.

Loven giver mulighed for udbetaling af 3 uger af de 5 ugers indefrosne feriepenge. Beløbet beskattes som almindelig løn og du skal selv ansøge om pengene.

Ikke alle arbejdsgivere har løbende opgjort og indberettet, hvor meget den enkelte ansatte med ret til løn under ferie har optjent i dage og beløb, da dette først skulle indberettes til Feriefonden ultimo 2020. Det er derfor vedtaget, at fonden ud fra oplysninger i e-indkomst, selv udregner et beløb svarende til de 3 uger og så må evtentuelle korrektioner mod- eller medregnes i den endelige udbetaling af de sidste 2 uger.

Lønmodtagere, som har fået deres feriepenge indbetalt til FerieKonto (f.eks. personer, som siden d. 1. september 2019 har skiftet arbejde eller er timelønnede) har allerede betalt skat m.v. af feriepengene – og skal således have udbetalt et skattefrit beløb.

Om du skal vælge, at få beløbet udbetalt eller ej, er en konkret vurdering, da det bl.a. beror på om udbetalingen vil blive beskattet med topskat, samt om beløbet kan være med til at nedbringe rentebærende gæld.

Det bliver interessant, at se hvor mange af de indfrosne feriepenge, som udbetales samt om de sidste 2 uger måske følger trop på et senere tidspunkt.

 
16-06-2020

 

Udbetaling af feriepenge med henblik på at stimulere den danske økonomi

I går blev der indgået politisk aftale om – i første omgang – at udbetale 3 uger af de 5 ugers indefrosne feriepenge.

Aftalen om at udbetale de indefrosne feriepenge til danskerne medfører spørgsmål, som vi rådgivere endnu ikke kan svare på, da der er en del lovteknisk, som først skal igangsættes, ligesom der bl.a. også nærmere skal aftales:

1) om den enkelte selv kan vælge at få beløbet udbetalt,
2) hvordan kan/skal udbetaling ske,
3) hvordan skal udbetalingen beskattes,
4) hvordan får udbetalingen indflydelse på evt. boligstøtte, friplads i daginstitution m.v.,
5) hvornår kendes beløbet, som kan udbetales.

3 uger eller 15 feriedage er optjent, hvis man har været beskæftiget i perioden d. 1. september 2019 – 30. april 2020, hvor der maksimalt er optjent 16,64 dage.

Ikke alle arbejdsgivere har løbende opgjort og indberettet, hvor meget den enkelte ansatte med ret til løn under ferie har optjent i dage og beløb, da dette først skulle indberettes til feriefonden ultimo 2020.

Som det umiddelbart ser ud, vil det udbetalte beløb skulle behandles som almindelig udbetaling, hvilket vil sige med tilbageholdelse af AM-bidrag og A-skat. Det betyder også, at nogle vil opleve, at der i sidste ende skal betales topskat af beløbet. Det kan – alt efter, hvornår beløbet ellers kunne begæres udbetalt – måske være en fordel for nogle at udsætte udbetaling til folkepensionsalderen er opnået, hvis det altså bliver muligt.

Lønmodtagere, som har fået deres feriepenge indbetalt til FerieKonto (f.eks. personer, som siden d. 1. september 2019 har skiftet arbejde eller er timelønnede) har allerede betalt skat m.v. af feriepengene – og skal således have udbetalt et skattefrit beløb.

Det bliver interessant at følge de næste ugers arbejde i Folketinget op til sommerferien og vi vil i takt med udviklingen naturligvis opdatere med de nye informationer.


Kontakt John, hvis du vil vide mere.