Ri Netværk og kurser

Ri er førende på revision og rådgivning af fonde og foreninger i Danmark og afholder unikke netværksmøder i markedet, målrettet a-kasser (A-NET), fagforbund og faglige organisationer (F-NET), almene boligorganisationer (B-NET), it-ansvarlige (I-NET), andelsboligforeninger (A/B-NET) og lokale faglige afdelinger & kredse (L-NET).
 

Netværkets faglige indhold og struktur skræddersyes af medlemmerne i fællesskab og faciliteres af Ri. Der debatteres konkrete problemstillinger vedrørende bl.a. nuværende og kommende lovgivning samt deles viden i gruppen. 
Deltagelse i netværk er gratis og alle er velkomne, herunder også ikke-kunder, indenfor de rette sektorer.

Ri afholder også relevante kompetenceudviklende kurser om nyheder og aktuelle udfordringer. Det er altid vores mål, at kursusdeltagerne tager reel viden med hjem som kan bruges i praksis.
Som regel er der betaling ved sådanne kurser og betaling vil altid fremgå tydeligt.
 

Kontakt Mia for uddybning og rådgivning

Se vores tidligere netværksmøder og kurser her

2021


December

STED: Netværket er landsdækkende og afholdes digitalt vha. Teams. Tilmeldte deltagere modtager link til mødet på mail.
DATO & TID: 13-12-2021 / 13:00-14:30

13. december 2021: L-NET netværksmøde

I L-NET – Netværk for lokale faglige afdelinger og kredse - drøftes de udfordringer, branchen står over for samt nyeste trends og udviklinger inden for regnskabs-, økonomi- og skatteområdet. Netværket er landsdækkende og afholdes virtuelt via Teams. Deltagelse i netværket er gratis.