Landsskatteretten underkender Skattestyrelsen i to sager

Landsskatteretten underkender Skattestyrelsen i to sager vedrørende henholdsvis politisk fagligt valgte samt en forening der modtog donation imod reklameeksponering

Få det fulde overblik her

Nye skattemæssige afskrivningsmuligheder vedtaget med tilbagevirkende kraft

Har I allerede afleveret skatteopgørelsen for indkomståret 2020, skal I måske ændre den hvis der, efter 23. november 2020, er foretaget indkøb af småanskaffelser og/eller fabriksnye driftsmidler

Læs mere her

Hent 2021-pjecer her

Medlemsgoder, Personalegoder og Skattefri rejse 2021

Se og hent vores pjecer her

KOM TIL ET UFORPLIGTENDE MØDE

Book et uforpligtende møde med en af vores specialister. Med Teams og TeamViewer kan dette afholdes online.

Kontakt os

Ændringer vedrørende beskatning af fonde og foreninger vedtaget

Skatteministeren fremsatte i foråret lovforslaget L211, der bl.a. berører foreningers beskatning og den skattefrie bundgrænse ved uddelinger fra visse fonde. Lovforslaget blev vedtaget 3/6 2021. Foreninger skal beskattes af udbytte, renter mv.

Læs mere her

 

 

Skatteministeriet varsler ændringer, der kan få skattemæssige og økonomiske konsekvenser for jeres organisation

Faglige organisationer, der beskattes efter fondsbeskatningslovens regler, har mulighed for at benytte sig af et særligt fradrag til konsolidering af foreningens formue – konsolideringsfradraget.

Læs mere her

 

 

Skal de indefrosne feriepenge beholdes i virksomheden?

Alle virksomheder har i sommeren 2021 modtaget et brev i e-boks fra Lønmodtagernes Feriemidler. Heraf fremgår, at hvis virksomheden ønsker at beholde de indefrosne feriemidler, skal dette bekræftes inden d. 31. august 2021.

Læs mere her