Seneste nyt om +/- 15 %-reglen ved overdragelse af fast ejendom

Skatterådet har for nyligt offentliggjort en lang række bindende svar, hvori der tages stilling til om forskellige overdragelser af fast ejendom til børn kan ske efter +/- 15 %-reglen

Få det fulde overblik her

Din forskudsopgørelse for 2022 ligger nu klar

Skattestyrelsen har netop åbnet for borgernes forskudsopgørelse for 2022. Hvad er vigtigt at være opmærksom på?

Læs mere her

Hent 2021-pjecer her

Medlemsgoder, Personalegoder og Skattefri rejse 2021

Se og hent vores pjecer her

KOM TIL ET UFORPLIGTENDE MØDE

Book et uforpligtende møde med en af vores specialister. Med Teams og TeamViewer kan dette afholdes online.

Kontakt os

Skatterådet bekræfter, at uddeling af grundkapital ved opløsning af fonden ikke altid er skattepligtig

Skatterådet bekræfter ved afgørelse fra august 2021, at der er skattefrihed ved uddeling af grundkapital, idet beskatning ved uddeling fra grundkapitalen forudsætter, at der er tale om forbrug af en bunden kapital, der var skattefri ved tilgangen, jf. fondsbeskatningslovens § 3, stk. 6 eller den tidligere dispensationsordning.

Læs mere her

 

 

Skatteministeriet varsler ændringer, der kan få skattemæssige og økonomiske konsekvenser for jeres organisation

Faglige organisationer, der beskattes efter fondsbeskatningslovens regler, har mulighed for at benytte sig af et særligt fradrag til konsolidering af foreningens formue – konsolideringsfradraget.

Læs mere her

 

 

Skal de indefrosne feriepenge beholdes i virksomheden?

Alle virksomheder har i sommeren 2021 modtaget et brev i e-boks fra Lønmodtagernes Feriemidler. Heraf fremgår, at hvis virksomheden ønsker at beholde de indefrosne feriemidler, skal dette bekræftes inden d. 31. august 2021.

Læs mere her