Ingen fradrag for faglige kontingenter efter overgang til Arne Pension

Det har længe været uafklaret, hvorvidt medlemmer af faglige foreninger kan få fradrag på årsopgørelsen for faglige kontingenter, der indbetales fra medlemmerne efter overgangen til tidlig pension (Arne Pension). Ri har løbende været i dialog med Skattestyrelsen om spørgsmålet.

Læs mere her

Årsopgørelsen for 2022 er netop landet – hvad bør du fx holde øje med

For mange danskere er det en kompliceret affære at tjekke årsopgørelsen fra Skattestyrelsen, ligesom det kan være svært for mange at foretage de nødvendige indberetninger og korrektioner m.v. til årsopgørelsen.

Læs mere her

2023-pjecerne

Medlemsgoder, Personalegoder og Skattefri kørsels- og rejsegodtgørelse 2023.

Læs vores pjecer her

KOM TIL ET UFORPLIGTENDE MØDE

Book et uforpligtende møde med en af vores specialister. Med Teams og TeamViewer kan dette afholdes online.

Kontakt os

Værd at vide: Ejendomsavancebeskatning

Når man sælger fast ejendom, er man som udgangspunkt skattepligtig af fortjenesten. Beskatningen sker ud fra et sæt særregler behandlet i ejendomsavancebeskatningsloven. Det kan være forbundet med mange udfordringer at skulle opgøre og beregne en ejendomsavance eller et tab i forbindelse med afståelsen.

Læs mere her

 

 

Har jeres ejerforening m.fl. momspligtige virksomheder blandt medlemmerne!

Har jeres ejerforening momspligtige virksomheder blandt foreningens medlemmer, så er der stor sandsynlighed for, at momsen håndteres forkert!

Læs mere her

 

 

Maksimumsbeløb for alment boligbyggeri – støttet byggeri

Er dit igangværende almene boligbyggeri gået i stå som følge af stigende materiale- og håndværkerpriser! Så er din almene boligforening langt fra alene om at være havnet i den situation. Heldigvis er der kommet en håndsrækning, så måske skal I ikke uden videre bare opgive projektet.

Læs mere her

 

 

Beskatning af fri firmabil – justerede beskatningsregler, plugin/el, satser – el betalt af arbejdsgiver

Arbejdsmarkedet rummer en lang række forskellige lønsammensætninger, når arbejdsgivere og medarbejdere indgår aftaler om aflønning. En af de mange muligheder arbejdsgivere har, er at tilbyde sine medarbejdere en fri firmabil.

Læs mere her

 

 

Har du også udfordringer med splitmoms og evt. lønsumsafgift, så kan vi hjælpe

Mange foreninger, selvejende institutioner og virksomheder m.fl. har både momspligtige og momsfrie driftsaktiviteter m.v., og det er der intet unaturligt i.

Læs mere her