30-01-2019

 

Finansloven 2019 – Skattefrihed for visse selvejende institutioner og foreninger

Regeringen er i samarbejde med Dansk Folkeparti enige om at udvide skattefritagelsen for visse selvejende institutioner og foreninger.

En række selvejende institutioner med bestemte formål, herunder hospitaler, skole, daginstitutioner samt selvejende teatre, er allerede undtaget fra beskatning. Denne skattefritagelse har regeringen og Dansk Folkeparti nu valgt at udvide.

Med udvidelsen af skattefritagelsen omfattes nu også selvejende institutioner for ældre, handicappede og udsatte samt almennyttige institutioner og foreninger på kultur- og idrætsområdet.

Formålet med udvidelsen er at forbedre vilkårene og lette den administrative byrde for disse foreninger. For at ovennævnte selvejende institutioner kan omfattes af skattefritagelsen, er det et krav, at overskuddet bliver i organisationen og anvendes til formålet.

Ved nærmere fastlæggelse af ovenstående vil der blive taget hensyn til eventuel risiko for konkurrencefordrejning i forhold til de private aktører på markedet.


Kontakt John, hvis du ønsker at vide mere om reglerne for skattefritagelse af visse selvejende institutioner og foreninger